FEDRARO
ДОБРОДОШЛИ
 НА ФЕДРАРО
Galerija
SA KOLONIJE LIKOVNOG KLUBA *DIMITRIJE SIMIĆ* KRUŠEVAC
Likovna kolonija

Likovna kolonija

Likovna kolonija

Likovna kolonija
Rato Todosijević


Likovna kolonija


Likovna kolonija


Likovna kolonija

KONTAKT ADRESE

KUD *VUK KARADŽIĆ* Trebotin,
Žabare i Mala Vrbnica
Telefon : 037 882331,  882330
e-mail : fedraro@poezijascg.com
sajt :  www.fedraro.poezijascg.com

KPZ Kruševac:
Telefon : 037 25140