FEDRARO
ДОБРОДОШЛИ
 НА ФЕДРАРО
Uvodni sadržaj

 Poziv 2009
 Program 2007
 Program 2006
    
Konferencija
     Prvi dan
     Drugi dan
     Treći dan
     
Četvrti dan
     Peti dan
     
Šesti dan
     Nagrade 
 Poziv 2006
 1 strana
 2 strana
 3 strana
 4 strana
 5 strana
NAČELNICI RASINSKOG OKRUGA O FEDRARU

Festival dramskog amaterskog stvaralaštva Rasinskog okruga (FEDRARO), za sve godine postojanja (od 1979 do 2005) prevazišao je po svom kulturno umetničkom značaju i najoptimističkija očekivanja svojih idejnih stvaralaca. Devet godina postojanja za jedan festival, ni malo, ni mnogo. Kulturni pregaoci Trbotina - Žabara, uz pomoć iz kulturnog centra kakav je Kruševac, oblikovali su ideju festivala dramskih amatera, koja je još na početku u prvoj godini, prevazišla sredinu u kojoj je rodjena. Nije bilo lako, u najtežim godinama življenja našeg naroda, u borbi za slobodu, nezavisnost i opstanak, stvoriti manifestaciju od koje se nije očekivao prosek.

Za kratko vreme uradjeno je mnogo, uz veliko angažovanje i samoodricanje entuzijasta, koji su ideju okupljanja najboljih dramskih stvaralaca Rasinskog okruga, pretvorili u delo. Dokazano je da pozorište ne mora da bude vezano samo za centar. Dobra dramska dela mogu da naprave i izvedu i oni kojima je pozorište u srcu i duši, a ne samo u novčaniku.To je uostalom i verifikavano od strane publike, koja iz večeri u veče, za vreme trajanja festivala, puni salu Doma kulture u Trebotinu. Gledaoci su najbolje sudije i njihova potreba za ulaznicom više, garancija su opstanka FEDRARA.

Pozorišno nadareni Rasinci, Moravci, Temnićani, Kopaoničani i Žuupljani, svoj prirodni dar u slavu Talije, na najoriginalniji način, u toku festivalskih večeri, izražavaju na daskama koje ljubav znače, ne samo za učesnike komada, već i za mnogobrojne gradjane iz Rasinskog okruga, koji sa velikim interesovanjem prate sva dogadjanja oko FEDRARA.

Prateće manifestacije, SUPES i likovna izložba, dopunjuju FEDRARO i dane kulture u Trebotinu - Žabaru čine celovitim kulturnim dogadjajem od značaja za opštinu Kruševac i Rasinski okrug.

Po svojoj misiji približavanja pozorišta najobičnijem gradjaninu i velikom kulturnom značaju smotre glumaca i režisera amatera, u najskorijijoj budućnosti FEDRARO se mora naći u kalendaru kulturnih doganjanja od značaja za Republiku Srbiju, koja uživaju podršku Ministarstva Kulture. Ovakvu podršku sigurno je da ova manifestacija u Rasinskom okrugu zaslužuje, jer do sada izvedene predstave svojim kvalitetom dokazuju, pored velikog talenta učesnika i veoma rigorozne kriterijume za izbor predstava, koji su bitni za održavanje manifestacije na visokom umetničkom nivou, cenjenom od starne gledalaca, učesnika i profesionalne pozorišne stručne kritike.

Održavanje dostignutog umetničkog nivoa predstava, garancija je budućnosti Fedrara ne samo u granicama Trebotina - Žabara, opštine Kruševac i Rasinskog okruga. 

                                                                Vladimir Tasić,
                                            Načelnik Rasinskog okruga

Miloš Radulović
Miloš Radulović - načelnik
Rasinskog okruga, otvara festival

Vladimir Tasić
Vladimir Tasić (levo), načelnik
 Rasinskog Okruga otvara festival,
sa njim je Ljubodrag Obradović,
jedan od osnivača festivala

KONTAKT ADRESE

KUD *VUK KARADŽIĆ* Trebotin,
Žabare i Mala Vrbnica
Telefon : 037 882331,  882330
e-mail : fedraro@poezijascg.com
sajt :  www.fedraro.poezijascg.com

KPZ Kruševac:
Telefon : 037 25140