FEDRARO
ДОБРОДОШЛИ
 НА ФЕДРАРО
Uvodni sadržaj

 Program 2006
    
Konferencija
     Prvi dan
     Drugi dan
     Treći dan
     Četvrti dan
     Peti dan
     Šesti dan
     
Nagrade     
 Poziv 2006
 1 strana
 2 strana
 3 strana
 4 strana
 5 strana


Prvi put na likovnoj koloniji - Dijana Obradović

REALIZACIJA PROGRAMA *FEDRARO 2006*


Šestog dana dana festivala, 20.05.2006. godine, u 10 časova u etno kući u Žabaru nastavila je sa radom likovna kolonija *FEDRARO 2006* likovnog kluba *Dimitrije Simić* iz Kruševca


Borivoje  Stojanović


Cerović Jasmina


Milošević Nenad radi portret
 vlasnika Etno kuće  Slobodana Stojanovića


Zoran Andjelković


Organizatori Fedrara u predahu: Dragan Todosijević,
Mileta Pršić, Ljubodrag Obradović, Vukan Petrović i
Milutin Jakovljević


OKRUGLI STO

Poslednjeg dana *FEDRARA*, 20.05.2006. godine u Osnovnoj školi u Žabaru u 18 časova održan je okrugli sto *DESET GODINA FEDRARA*.

Preporuka okruglog stola  je  da se za jedanaesti *FEDRARO 2007* pripremaju drame Srpskih pisaca.


Živa diskusija


Žiri na okruglom stolu

Sa okruglog stola *10 GODINA FEDRARA*
ŠESTI DAN  FEDRARA 


Iz gostujuće predstave:
 *IGRAMO ČEHOVA* A. P. Čehov,
 režija Milovan Ćetković,
  AMATERSKO POZORIŠTE
  *BRANISLAV NUŠIĆ* Malo CrnićeIz predstave:
 *IGRAMO ČEHOVA* A. P. Čehov,
 režija Milovan Ćetković,
  AMATERSKO POZORIŠTE
  *BRANISLAV NUŠIĆ* Malo Crniće


Iz predstave:
 *IGRAMO ČEHOVA* A. P. Čehov,
 režija Milovan Ćetković,
  AMATERSKO POZORIŠTE
  *BRANISLAV NUŠIĆ* Malo Crniće


*LIKOVNA KOLONIJA*
fotografije


Silvana Bašić


Biljana Malićanin


Ljiljna Simić, daje instrukcije


Izvaredan početak
- Petronijević Miroslava


Stojanović Marjan


Zorica Radojević


Miljko Brkić i Milutin Jakovljević,
priprema čuvenog pasulja

KONTAKT ADRESE

KUD *VUK KARADŽIĆ* Trebotin,
Žabare i Mala Vrbnica
Telefon : 037 882331,  882330
e-mail : fedraro@poezijascg.com
sajt :  www.fedraro.poezijascg.com

KPZ Kruševac:
Telefon : 037 425140