FEDRARO
ДОБРОДОШЛИ
 НА СУПЕС
Sadržaj

MIQKO [QIVI]

Globoder

KOMARAC

Na um pade komarcu,
da krv si{e starcu.

Al komarac znao nije,
da starac voli da popije
i da u krvi mu se krije,
dosta vina i rakije.

Sad komarac ,hik,
promenio lik,
pa pao na list
sa nogama uvis.STARI LISAC

Maskiro se stari lisac,
kao da je neki pisac,
pa oti{ao u restoran,
gde se peko lep }uran.

Tamo su ga ugostili,
do podne su jeli ,pili,
a kad su ga razotkrili,
kuku lele,bo`e mili,
kako su ga samo bili.

Po~eo je on da cvili;
pustite me samo sad,
ne}u vi{e ja nikad.

I tada je suze lio,
a kakav je samo bio,
ko da pao je sa sprata
i zavr{io oko vrata.


СОМ

Отишао дечак Тома
до једног рукавца,
да упеца сома
и то капиталца.

Направио варалицу
од кашике што се сија.
Залетела се сомина,
права грдосија.

Пређе се на варалицу,
закачи се на удицу.
Намучи се Тома,
али извади сома.

Гледа сом у кашику,
док  лежи у трави,
па за себе промрља :
*Баш сам ја сом прави*.

Miljko Šljivić
Miljko Šljivić sa ćerkom

KONTAKT ADRESE

KUD *VUK KARADŽIĆ* Trebotin,
Žabare i Mala Vrbnica
Telefon : 037 882331,  882330
e-mail : fedraro@poezijascg.com
sajt :  www.fedraro.poezijascg.com

KPZ Kruševac:
Telefon : 037 25140