FEDRARO
ДОБРОДОШЛИ
 НА СУПЕС
Sadržaj

DRAGAN TODOSIJEVIĆ

Trebotin


SPAVAJ


Spavaj u senci moje duše
Spavaj u zavetrini moje kiš
Spavaj tu na levoj obali Pepeljuše


Spavaj u pesmi vrednih ratara
Spavaj u pesmi noćnih ptica
Spavaj u fijuku vejavica
Spavaj u mirisu poljskog cveća
Tu na levoj obali Pepeljuše
Spavaj selo moje


DRAGAN TODOSIJEVIĆ

Trebotin

TREBOTINSKA NOĆ

Kad crna tama, 
iznad mog sela padne,
pa lišće šumi,
a povetarac miluje
grane drveća,
to je Trebotinska noć.


Kad se polja isprazne,
kad ratari odu kući,
pa onda tiho dođe,
nešto crno, kao gavran 
i nadvije se nad selom,
to je Trebotinska noć.


DRAGAN TODOSIJEVIĆ

Trebotin

KRAJ MORAVE

Na obali reke Morave mile,
starica seda talase broji.
Seća se rado mladosti svoje,
ljubavi prve, koju još voli.

Morava miluje korito svoje,
ko njega nekad starica što je.
Moravu gleda, al srce pati,
pusta mladost neće da se vrati.

Morava spira obale svoje,
a sećanje starici ostaje.
I dok životnu bitku bije,
Morave nikad dosta joj nije.

Morava teče, talasi pene,
dok skrivaju setu stare žene,
koja pamti i još se seća,
ljubavi prve, davnog proleća.

Dragan Todosijević
Драган Toдосијевић - Треботин

KONTAKT ADRESE

KUD *VUK KARADŽIĆ* Trebotin,
Žabare i Mala Vrbnica
Telefon : 037 882331,  882330
e-mail : fedraro@poezijascg.com
sajt :  www.fedraro.poezijascg.com

KPZ Kruševac:
Telefon : 037 25140